• 4955515_bk16stjeugdzorg.jpg

    Pixabay

Zorgen om aanbesteding jeugdzorg groeien: 'Kind vanuit Castricum weer geplaatst bij oude zorgaanbieder'

CASTRICUM De rechter heeft één van de kinderen die sinds kort door Horizon in het Antonius-pand in Bakkum begeleid worden, verwezen naar de oude zorgaanbieder Parlan in Heerhugowaard. Dit leidt tot onrust binnen de Castricumse raad.

De komst van jeugdzorg aanbestedingswinnaar Horizon (andere behandelmethode) in het Antonius gaf al commotie door de korte termijn waarop de opvang klaargestoomd moest worden. "Inwoners die het op social media over 'sollen' met kinderen gehad hebben, bleken niet helemaal ongelijk te hebben." stelt raadslid Leo van Schoonhoven (Burger Forum). "Want sollen mag je het wel noemen als een kind van het Antonius door de rechter overgeplaatst wordt naar Heerhugowaard, waar jeugdzorgdienstverlener Parlan een speciaal gebouwde en beveiligde locatie heeft."

De verantwoordelijke wethouders 'herkennen zich niet' in geluiden dat het mogelijk niet goed geregeld is in het Antonius. De Horizon-leiding noemde de rechter 'kortzichtig'. Van Schoonhoven: "Deze uitspraken komen weinig geruststellend over." Meerdere oppositie partijen maken zich zorgen. CKenG vraagt onder andere waarom wethouder De Haan niet behoedzamer gemanoeuvreerd heeft. Hij zou teveel nadruk hebben gelegd op het innovatieve karakter van de instelling. PvdA, Groen Links en de SP wijzen er op dat De Raad voor de Kinderbescherming al eerder twijfels heeft geuit over de veiligheid van het Antonius.

BURGER FORUM Ook Burger Forum stelde vragen. Van Schoonhoven: "Het oogt vreemd dat een aanbesteding winnende partij juist de minst makkelijk op te vangen kinderen moet plaatsen bij de verliezende partij. Zoals nu blijkt gaat juist een 'moeilijk' kind naar Parlan. Dat betekent dat aan de kwaliteit van de Horizon aanpak op zijn minst getwijfeld wordt door de rechter. Door deze uitspraak wordt de gehele aanbesteding ter discussie gesteld. Als immers het kwaliteitsargument vervalt - en juist dat was doorslaggevend - geeft dit aan dat de aanbesteding foutief en mogelijk zelfs onverantwoord is geweest. Wethouder Ron de Haan wuift in de media en in de raad kritische kanttekeningen weg. Als de wethouder kennelijk de beslissing van de rechter in twijfel trekt, dan zal hij goed moeten kunnen uitleggen waarop zijn positivisme gebaseerd is. Ik ben benieuwd."

Het college moet de gestelde vragen binnen 30 dagen beantwoorden. Van Schoonhoven: 'Gezien de zorgen die een aantal collega's en ik ons maken verwacht ik dat het college heel snel met antwoorden komt. Er komt vast een debat. Dat is terecht omdat het hier om kinderen gaat die het moeilijk hebben. Maar vooral denk ik aan de ouders wiens kinderen in het Antonius zitten. Die mag je niet laten bungelen. We moeten, net als zij, weten of het daar nu wel of niet goed zit. Hoe een wethouder er persoonlijk over denkt zal mij een zorg zijn. Het gaat om de realiteit en de kwaliteit.'"