• Witte Brug (archieffoto)

    Henriette Pepping

Zwembad over de verkiezingen heen getild

CASTRICUM Het is de gemeenteraad niet gelukt om vóór de verkiezingen (21 maart) een beslissing te nemen over de exacte locatie (een van de velden van FC Castricum) en uitvoering (sober of uitgebreid) van het zwembad. Donderdagavond besloot de raad eensgezind om het onderwerp over de verkiezingen heen te tillen.

De fracties zien in dat er te weinig tijd is om een zorgvuldig besluit te nemen. Dat wordt dus aan de volgende raad overgelaten. Om aan die nieuwe raad een coherent verhaal door te kunnen geven, hebben de fracties maandag een gezamenlijke motie opgesteld.

"Het gaat om iets heel belangrijks. Het voorzieningenniveau in Castricum." verklaarde Van Ooijen (PvdA) na een schorsing van tien minuten om ook het publiek de kans te geven de motie door te lezen. "Dan willen we niet over een nacht ijs gaan." Oftewel: het onderzoek moet eerst goed worden uitgewerkt om tot een afgewogen oordeel te komen. Daarover is de raad het eens. Over de beslispunten (locatie en uitvoering) niet.  "Agreed to disagree" concludeerde Harold Ebels (D66). 

AMBITIENIVEAUS Het onderzoek gaat dus verder. De motie vraagt het college niet alleen om aanvullend onderzoek te doen naar de locaties en varianten, maar ook naar de ambitieniveaus voor duurzaamheid. De motie roept op om de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan het zwembad vast te stellen op 568.000 euro per jaar. Dit is hetzelfde bedrag als De Witte Brug jaarlijks ontvangt - 350.000 euro plus een bijdrage van 218.00 euro voor schoolzwemmen en combinatiefunctionaris.

Het college moet ook een voorstel doen over de aanvullende investeringen die misschien nodig zijn als de raad kiest voor een variant die de jaarlijkse bijdrage van 568.000 euro overschrijdt. 

De motie komt 8 maart in stemming.