Rechter: gemeenten regio Alkmaar moeten jeugdzorg-aanbieders alsnog passende tarieven bieden

REGIO Goed nieuws voor jeugdhulpaanbieders Triversum, GGZ Noord-Holland- Noord, Brijder Jeugd, Lucertis, Lijn 5, Parlan en Kenter Jeugdhulp. De uitspraak van de rechter over de aanbesteding van de jeugdhulp in regio Alkmaar lijkt in hun voordeel uit te pakken.

De instellingen stelden dat zij voor de tarieven die Netwerkorganisatie Regio Alkmaar (de samenwerkende gemeenten) wilden hanteren, geen goede en toegankelijke jeugdhulp konden bieden. Zij vroegen de rechter in een kort geding om de gemeenten te bewegen om realistische tarieven te hanteren. De voorzieningenrechter heeft een zorgvuldige afweging gemaakt van de belangen van de verschillende partijen, en roept op 'om in gezamenlijke verantwoordelijkheid tot een oplossing te komen'. De rechter heeft beslist dat Netwerkorganisatie Regio Alkmaar met de jeugdhulpaanbieders in overleg moet gaan om voor 2018 alsnog passende tarieven af te spreken. Alleen de aanbestedingsprocedure voor jeugdhulp met verblijf kan worden voortgezet. Dat geldt overigens niet voor Langdurige Begeleiding Jongeren (LBJ) en de begeleiding van jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) door aanbieder Lijn 5, ook die tarieven moeten door de regio Alkmaar nader gemotiveerd worden. 'De aanbieders hebben het vertrouwen dat met deze uitspraak de zorg voor duizenden gezinnen in de regio nu op juiste wijze kan worden voortgezet' stellen zij in een persbericht.