• Start Amak Estafetteloop in 2017 met op de voorgrond Leon Veldt en Ilonka Betjes.

    Martin de Haan

Estafette- en trimloop Akersloot

Mooi parcours over verharde én onverharde paden

AKERSLOOT De Akersloter Marathon Klub (AMAK ) organiseert op zondag 1 juli de 13e estafette- en trimloop. De estafetteloop staat open voor iedereen. Teams van atletiekverenigingen, bedrijfsteams, gelegenheidsteams, familieteams, maar ook gemengde teams mogen meedoen. Individuele lopers kunnen meedoen aan de trimloop.

PRIJZEN De voorinschrijving (alleen voor de estafetteloop) is inmiddels geopend. Voor de snelste estafetteteams per categorie zijn er prijzen beschikbaar. Er kunnen teams van vier lopers meedoen. Zij leggen na elkaar een parcours af van 5,4 km. Na aankomst van de 4e loper, loopt het hele team gezamenlijk nog een extra ronde van 3,5 km. De finishtijd van de 3e loper geldt vervolgens als de totaaltijd van het team.

PARCOURS Het is ook mogelijk om als individuele loper mee te doen aan het evenement. Deze lopers kunnen maximaal zes ronden lopen van 3,5 km. De start van de teams is om 10.30 uur, voor de individuele lopers is dat om 10.35 uur. Start en finishlocatie is handbalvereniging Meervogels (ter hoogte van Boschweg 26 ) in Akersloot. Kleed- en douche gelegenheid is aanwezig. Het parcours loopt over verharde en onverharde paden.

Inschrijven (alleen voor de estafetteloop) kan via www.amak.nu De kosten zijn € 16,00 per team en kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL02INGB0004106770 t. n. v. AMAK te Akersloot onder vermelding van estafette. Op de dag van het evenement is inschrijven aan de start ook mogelijk. De kosten blijven dan voor de estafetteloop € 16,00 per team en voor de trimloop € 4,00 (alleen inschrijven op de dag zelf). Meer informatie via amak.nu of p.c.m.lansbergen@planet.nl