• Wim beukers voor het sponsor/welkomstbord

    Hans Boot

FC Castricum wil 'meer reuring op het veld'

CASTRICUM Het leiden van een voetbalclub is tegenwoordig geen sinecure. De 66-jarige Wim Beukers, die jarenlang commandant was bij de brandweer, heeft echter voor hetere vuren gestaan. Hij hanteert sinds november 2016 de voorzittershamer bij FC Castricum. En met veel enthousiasme. Ook het gemeentebestuur kan niet om de oud-commandant heen: toen de sportwethouder vergat FC Castricum te betrekken bij het onderzoek naar een nieuw zwembad, werden aan de voorzitter excuses aangeboden.

Beukers is geen nieuw gezicht binnen de club. "Toen wij in 1997 in Castricum kwamen wonen, ging mijn zoon voetballen bij SCC, dat in 2002 fuseerde met CSV. Zelf ben ik scheidsrechter-coördinator geweest en fluit nog steeds de jeugd op zaterdag." Hij licht toe waarom hij ja zei toen hij vorig jaar zomer een van de kandidaten was om preses Machiel Postma op te volgen: "Ik wilde er actief instappen om de club verder te helpen en tot nu toe heb ik er veel plezier in. De sfeer binnen de vereniging is goed en er wordt constructief meegedacht en meegewerkt op allerlei terreinen. We hebben in het zevenkoppige bestuur een duidelijke portefeuilleverdeling gemaakt, dus iedereen weet waar hij voor staat. Onze missie is 'gezamenlijk, gezellig en professioneel'. Oftewel: we willen dat van jong tot oud alles samen wordt gedaan om een gezond verenigingsgevoel te creëren. Ik ben ook blij dat we worden ondersteund door een prima jeugdbestuur, technische commissie en toernooicommissie."

ZATERDAGCLUB Alhoewel bij de start van de fusieclub de intentie werd uitgesproken dat zowel de zaterdag- als zondagtak van de vroegere verenigingen in stand zouden blijven, kan Beukers niet ontkennen dat dit niet helemaal gelukt is: "In feite zijn we een zaterdagclub geworden en is het te betreuren dat het aantal zondagteams is teruggevallen. Daar willen we wel iets aan doen, temeer omdat er veel jonge senioren een baantje hebben op zaterdag en zondag willen voetballen. We hopen nu de reuring op zondag terug te brengen door de mini's (5 en 6 jaar) weer op zondagochtend te laten spelen en andere activiteiten te organiseren. Overigens blijft het aantal leden redelijk stabiel en begroeten we regelmatig nieuwe leden."

KANTINE Dat FC Castricum zeker niet stilstaat, blijkt wel uit de diverse veranderingen die kort geleden zijn doorgevoerd: "Naast de verbetering van de interne organisatie is een langgekoesterde wens van vorige besturen in vervulling gegaan. Dat betreft de kantine die een metamorfose heeft ondergaan door alles te restylen en om te zetten in warme materialen en kleuren. Ook onze website is vernieuwd, we hebben club-tv gekregen voor uitslagen, standen etc. en er is een club-app."

ZWEMBAD Een heikel punt, waar Beukers en zijn medebestuursleden onlangs tegenaan liepen, is de wijze waarop de gemeente omging met het onderzoek naar een locatie voor het nieuwe zwembad. Daarvoor komen veld 2 en veld 5 van FCC in aanmerking, maar men vergat de club in te lichten: "Wethouder Schijf heeft daarvoor keurig excuses aangeboden en er is nu voldoende vertrouwen in de communicatie met het gemeentebestuur. Wij gaan ervan uit dat we nauw worden betrokken bij het verdere proces. Natuurlijk is er wel compensatie nodig als wij een veld moeten inleveren. We zijn er echter intern nog niet uit welk veld onze voorkeur heeft."

Tot slot antwoordt de voorzitter op de vraag of hij een voorstander is van één voetbalclub in Castricum: "Persoonlijk ben ik er niet op tegen, hoewel er sprake is van verschillende culturen. Ik denk ook niet dat een fusie er snel in zit. De relatie met Vitesse '22 is overigens goed en we wisselen veel informatie uit met elkaar."