• De jeugdleden van TVC beleven veel plezier aan hun kidsbaan. Achterin Rien Elfring (links) en Erik van der Poel.

    Hans Boot

Kidsbaan voor TV Castricum: 'Kinderen beleven zo meer plezier aan tennis'

CASTRICUM Voor Tennisvereniging Castricum is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. In een van de oefenkooien van het park Berg en Bal werd een kidsbaan gerealiseerd die een welkome aanvulling betekent voor de training van jeugdleden.

Hans Boot

Erik van der Poel, voorzitter van de jeugdcommissie, vertelt waarom een kidsbaan zo belangrijk is voor de jongste tennissers: "Het voordeel is dat je de jeugd veel geconcentreerder kan laten kennismaken met de tennissport. De licht gekromde muur langs de baan is een uitstekend middel voor de kleinsten om hun slagtechniek te oefenen. Het doel is ook dat je meer jeugdleden hoopt te krijgen en dat de kinderen beter gaan tennissen. Dat was ook een wens van de trainers. Daarnaast zie je dat de kids meer plezier beleven aan de sport, omdat de ballen niet meer buiten de baan komen."

SPONSORING Ook Rien Elfring, vicevoorzitter en voorzitter van de sponsorcommissie, staat te glunderen als een groep jeugdleden zich uitleeft op de baan: "Ik ben een van de drie vrijwilligers van de vereniging die samen met een medewerker van BLOVO, de exploitant van Berg en Bal, het merendeel van de bouwwerkzaamheden hebben uitgevoerd. Daarmee zijn we vorig najaar gestart. TVC was de opdrachtgever en BLOVO nam de aanleg op zich. Daarbij wil ik benadrukken dat de vrijwilligers zeer prettig zijn aangestuurd door de professionals van BLOVO. "

Rien was ook betrokken bij de sponsoring van het project: "De grootste bijdrage is geleverd door het Schipholfonds. Ook heeft een tiental lokale ondernemers een substantieel bedrag beschikbaar gesteld. Tevens zijn de opbrengsten van onze eigen loterijen en de grote Clubactie aangewend voor deze baan. Het resultaat is dat de kosten binnen de begroting zijn gebleven."

OPEN DAG Alhoewel er al enige tijd op de kidsbaan een balletje wordt geslagen, zal deze nog feestelijk worden geopend. Daarvoor is Jos Verkleij aangeschoven. Hij was voorzitter van de vereniging toen de eerste plannen voor een kidsbaan werden gesmeed. Nu is hij actief in de jeugdcommissie: "Ik heb mij bezig gehouden met de organisatie van de open dag voor de jeugd die op zaterdag 31 augustus tijdens de clubkampioenschappen wordt gehouden van 11.00 tot 13.00 uur. Er worden dan o.a. clinics gegeven door clubtrainers en rond 12.00 uur wordt er stil gestaan bij de officiële ingebruikname van de kidsbaan."

Erik zegt tot slot over de jeugd: "We kunnen gelukkig constateren dat het aantal leden iets groeiende is. Op dit moment hebben we circa 60 jeugdleden. Sinds vorig jaar zijn alle activiteiten voor deze groep gebundeld in één pakket, waarvoor de ouders een vast bedrag vanaf € 31,- per maand betalen voor lidmaatschap, trainingen en competitie in zowel de zomer- als wintermaanden. Voor meer informatie verwijs ik naar onze website www.tvcastricum.nl."