• Aart Tóth

Vitesse'22 op weg naar 100 jaar

CASTRICUM Er zullen nog maar weinig Castricummers zijn die de oprichting hebben meegemaakt van Vitesse '22. Die vond namelijk plaats in 1922. In dat jaar begon kapelaan Starrenburg een sportvereniging op katholieke grondslag. Nu, bijna honderd jaar later, maakt de club zich op voor het eeuwfeest.

Aart Tóth

Zelf zag de kapelaan trouwens niets in voetbal en hij heeft deze sport ook nooit beoefend. Hij moest onder het gezag van het kerkbestuur een vereniging oprichten speciaal voor katholieken met een sportieve inborst. Uit de eerste R.K.-school in Castricum, de Augustinus, kwam uiteindelijk de voetbalvereniging Vitesse voort. Tegenwoordig is het met elke geloofsovertuiging (maar ook zonder) mogelijk om lid te worden. Het aantal leden is nog steeds groeiende. Er zijn veel opleidingsmogelijkheden voor de jeugd en in het verleden hebben die zelfs professionele voetballers voortgebracht.


START De vereniging viert dus in 2022 zijn honderdjarig bestaan. En in het vieren van jubilea is de vereniging goed. Zo werd bij het 50, 75, 90 en recent 95-jarig bestaan ook flink uitgepakt. De jubilea zijn belangrijk bij het versterken van de band van de leden met de club. De voorbereidingen voor het eeuwfeest zijn dan ook begonnen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk oud-leden, maar zeker ook de jongste leden, van een geweldig feestjaar kunnen genieten. Daar is een commissie voor in het leven geroepen, die momenteel plannen aan het smeden is. Zo zoeken zij bijvoorbeeld 'ambassadeurs' die oud-leden, elftalleiders en trainers kennen in bijvoorbeeld het buitenland of elders in Nederland, en die ruchtbaarheid willen geven aan het jubileum.

OPROEP Allereerst roept de '100 jaar Vitesse'22-commissie', die bestaat uit Koen Glorie, Dennis Vermorken, Marcel Krimp en Jacob Stuifbergen, leden op om ambassadeur te worden, en zoveel mogelijk (oud) leden te enthousiasmeren. Het is de bedoeling dat er mooie verhalen en herinneringen loskomen voor bijvoorbeeld een jubileumboek. "Verder zijn veel plannen nog in de ontwikkelingsfase" zegt Koen Glorie. "Het eeuwfeest start in ieder geval op 11 mei 2021 en de feestelijkheden duren één jaar lang.". Wilt u ook iets bijdragen aan de plannen of ideeën spuien, dan kan dat via mail (zie onderaan). Koen:"Natuurlijk kan zo'n groot evenement niet georganiseerd worden zonder vrijwillige inzet en zeker niet zonder sponsoring. Laat daar je gedachten maar eens over gaan om deze viering tot ver in de toekomst te laten voort echoën."


MEEDOEN "Behalve de 100 jaar Vitesse'22-commissie zijn ook Bestuur, de Sponsor-, Jeugd- en Evenementencommissie van Vitesse'22 betrokken bij de voorbereidingen van het feestjaar" vertelt Dennis Vermorken. "Leden, maar ook niet-leden kunnen hun inbreng kwijt via onderstaand mailadres. Al zijn de agenda's van 2021 en 2022 er nog niet, schrijf het desnoods met koeienletters op de binnenzijde van de toiletdeur. Want heel Castricum en de regio mag meegenieten van de feestelijkheden. Daarbij zal er een gigantische reünie plaatsvinden waar alle oud-leden elkaar wederzien en kunnen kennismaken met de toekomst van Vitesse'22: de jeugd van het dames- en herenvoetbal en van de honkbalafdelingen."
INFO 100jaar@vitesse22.nl