• Bernhard van den Boogaard speelt samen met muziekdocente Anke Buringa ter gelegenheid van zijn afscheid van Toonbeeld.

    Peter van Trigt

Afscheid van Toonbeeld-icoon Bernard van den Boogaard

[CASTRICUM] Na 38 jaar nam Bernard van den Boogaard, docent piano en theorie, zaterdag afscheid van de muziekschool. Typerend voor Bernard was de creatieve wijze waarop dat gebeurde.

Geen ellenlange toespraken maar een sprankelende bijeenkomst vol muziek, die door oud-leerlingen, collega's en deels door de betrokkene zelf ten gehore werd gebracht. In een kort openingswoord memoreerde Peter Brouwer, directeur van Toonbeeld, dat Bernard tot de laatsten behoorde, die nog les hadden gegeven aan de Mient/hoek Ruiterweg waar de muziekschool ooit begon. Die verhuisde daarna nog driemaal: naar het oude Raadhuis, de Jan van Nassaustraat en uiteindelijk het nieuwe Geesterhage. Al die jaren heeft hij veel leerlingen weten te enthousiasmeren voor de piano, o.a. door de lessen af te wisselen met zijn goocheltrucs. Dat velen nog steeds spelen, bleek uit enkele mails die werden voorgelezen en uit het verrassende spel van een viertal oud-leerlingen. Een van hen, Bas Cammeraad, bracht zelfs een eigen compositie, Fortene, ten gehore. Bernhard inspireerde zijn leerlingen namelijk ook tot het zelf schrijven van muziek.

Vervolgens was het de beurt aan collega's en oud-collega's. Bernard begeleidde Anke Buringa met dwarsfluit, daarna kwam het trio Flautomobiel en tot slot speelde hij met Peter Brouwer (klarinet), Peter Suring (cello) en Jussi Panaanen (viool) de apotheose.

[KRITISCHE NOTEN] Als muziekpedagoog plaatste Bernard ook enkele kritische kanttekeningen ten aanzien van het huidige lesgeven. In tegenstelling tot vroeger hebben de leerlingen van nu naast hun muziekles nog talloze andere hobby's, zoals sport, gamen, enz. Dat is niet tegen te houden of af te keuren, maar valt niet of nauwelijks te combineren met de intensieve oefening die goed spel nu eenmaal vereist. Daarnaast valt op hoezeer wij ten opzichte van de omringende landen achterlopen in de aandacht voor muziek in het onderwijs. Maar in zijn hoedanigheid van componist en uitvoerende musicus had hij ook goed nieuws. Zaterdag 25 november treedt hij met het Domenica-trio op in de dorpskerk en houdt er twee eigen composities ten doop.

Peter van Trigt