• Een rondje bloemen voor de raadsleden. Gerrit Branderhorst begint met z'n afscheidsspeech.

    Alex van der Leest

Afscheid raad en carrousel

CASTRICUM In een zee van bloemen namen de raadsleden woensdag afscheid. Tien van hen zullen in de nieuwe raad ontbreken. Die sprak Toon Mans ieder kort persoonlijk toe. Dat gebeurde ook de vertrekkende carrouselleden.

Alex van der Leest

Eén van hen was Janine Cornel-Draijer (GroenLinks), die na een carrière in de raad in de carrousel was blijven meedraaien. Mans: "De koningin van de technische carrousel, wie kent haar niet. En, ehh, Janine is het nu écht over?". Cornel: "Ja." Andere afzwaaiers vroegen later meer spreektijd. Zoals Linda Hes (VVD), acht jaar raadslid. "Ik ben bijna een derde deel van mijn leven raadslid geweest." De vertrekkende Dave van Ooijen (PvdA) kon het niet nalaten om het over de komende raadsperiode te hebben (zie hieronder).

NEVENFUNCTIES Vlak voor de aftocht gaf de raad groen licht aan de opvolgers, want na onderzoek van 'geloofsbrieven' werden alle nieuwe raadsleden 'toegelaten'. Op zich niet spannend. Toch zorgde het verslag van de raadscommissie voor enige commotie, Fred de Haan (VVD): "Geeft het advies de nevenactiviteiten als bestuurslid Stichting Welzijn Castricum, lid Dorpsraad De Woude, voorzitter ondernemersvereniging Castricum (OVC) en voorzitter ondernemingsvereniging Akersloot te bezien op de vraag of en zo ja, hoe zo'n nevenactiviteit kan worden verricht." De complete, definitieve lijst van nevenfuncties is nog niet publiek beschikbaar, maar de VVD-er zette het met zijn opmerkingen wel even op scherp.

Ron de Haan (De VrijeLijst) reageerde later verbouwereerd. Een misverstand. Hij is geen 'lid van de Dorpsraad', maar van de 'Vereniging Eiland De Woude'; daar zijn (bijna) alle inwoners van het eiland lid van. Geen 'nevenfunctie', net zo min als dat geldt voor het lidmaatschap van een voetbalclub – dit wordt dus van de lijst gehaald. En er zullen nog wel meer wijzigingen komen. Zo vertelde voorzitter van de OVC, Leo van Schoonhoven: "Ik treed af en er komt een nieuwe voorzitter." Er was vorige week al een tijdelijke vervanger aangewezen. Ook bezint Van Schoonhoven zich over zijn rol bij de 'Initiatiefgroep Nieuw Zwembad' ­– nog niet eens vermeld op de nevenfuncties-lijst. Die lijst is opgesteld is volgens opgaves van de aanstaande raadsleden. De krant hoorde gemor: "Volledig inzicht in alle historie en antecedenten, prima, maar dit is een flauwekul opgave, waar mensen zich nog druk over maken ook."

Fred de Haan: "Raadsleden staan midden in de samenleving en dat willen we ook graag zo houden. Het is dus niet raar dat een raadslid nevenactiviteiten vervult." Van Schoonhoven: "Belangenbehartiging versus belangenverstrengeling. In dorpen zoals wij die hebben is dat onontkoombaar: iedereen kent, oordeelt en waardeert –positief of negatief – iedereen." Verschillende raadsleden: " Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet je zien te voorkomen."