• Ilona Korf, Sander Verschoor en Peter van Raalte kijken uit naar een kleurrijk verkiezingsdebat zondag om 20.00u.

    Peter van Trigt

Bergen werk verzet rond live slotdebat

CASTRICUM Twee jaar geleden sloegen het college en de raad van Castricum een modderfiguur. En nog onlangs werd de Castricumse politiek in een landelijk dagblad opnieuw uitgebreid besproken als schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.

Peter van Trigt

Of de nieuwe verkiezingen daarin enige verandering brengen, is de vraag. In elk geval krijgen de tien lijsttrekkers geen kans om tijdens het verkiezingsdebat op zondag 18 maart in Geesterhage met modder te gooien naar elkaar. Peter van Raalte en Sander Verschoor, interviewers van Omroep Castricum, hebben een strak schema opgesteld. Bovendien zijn alle lijsttrekkers vooraf al één op één door hen geïnterviewd. De leiders van de vier huidige collegepartijen konden daarbij volgens criticasters worden betrapt op een gebrek aan visie en ideeën. Des te bewonderenswaardiger zijn de tijd en energie die door de omroep in de voorbereidingen van het debat zijn gestoken. 

Vanaf half oktober vorig jaar is al met het opstellen van een draaiboek begonnen, om maar niets aan het toeval over te laten. Bovendien doen op de dag zelf 30 vrijwilligers mee om alles in goede banen te leiden. Onder hen geluidstechnici, cameramensen gewapend met hun eigen camera (!), enz. Er wordt zelfs een soort generale repetitie gehouden.

INTERACTIE Terwijl Peter en Sander het debat leiden, en daarbij verrassende technieken gebruiken om de toeschouwers te blijven boeien, is Ilona Korf achter de schermen actief. Zij volgt de reacties van de tv-kijkers naar het debat op de sociale media en zorgt voor de feedback naar haar twee collega's. Toeschouwers in de zaal krijgen eveneens de gelegenheid te reageren. Inmiddels is de zaal al uitverkocht en de prijs van het toegangskaartje uiteindelijk nul. De gemeente is op het laatste moment toch nog over de brug gekomen met subsidie en de OVC, Ondernemend Limmen en Goed Contact zijn sponsor naast – niet onbelangrijk – meedenker bij het ontwikkelen van de debatformule. In de pauze zorgt de Castricumse cabaretier Maurits Hazeleger voor een geestig intermezzo.

BRANDENDE KWESTIES Vanzelfsprekend stelt Omroep Castricum zich in het debat neutraal op, maar persoonlijk zetten ze wel vraagtekens bij de huidige stand van zaken. Voor Sander Verschoor staat betaalbare huisvesting voor ouderen én jongeren met stip op één. Peter van Raalte ergert zich mateloos aan de besluiteloosheid, waardoor projecten eindeloos voortslepen. Duidelijkste voorbeeld: de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg. En Ilona Korf maakt zich zorgen over de verpietering van het winkelbestand in de dorpskern en de vreemde regels voor horecabezoek, die daar voor jongeren op uitgangsavonden gelden. Ongetwijfeld punten die op 18 maart ook ter sprake komen.

PUBLIEK Peter en Sander maken als debatleiders gebruik van verrassende technieken. Dit om politieke monologen te voorkomen en de deelnemers een gelijk speelveld te bieden. Zo is er een hoge hoed, waaruit de deelnemers een stelling en een opponent kunnen trekken en wordt er tussendoor met een Lagerhuis opstelling gewerkt. Ook het publiek kan reageren. Kijken dus!