• Tim de Heer

Bijzondere strandvondst

CASTRICUM Terwijl Koning Winter het land verlaat, bereikte de flessenpost van De VrijeLijst zondag de kust van Castricum. Aan de strandopgang werden honderden flesjes opgeraapt. Allen met een boodschap aan de kiezer. Een campagne-uiting dus voor de raadsverkiezingen op 21 maart.

Woensdag 7 en donderdag 15 maart spoelen de flesjes aan bij het Tiny House op het Bakkersplein. De VrijeLijst houdt daar open huis om aandacht te vragen voor het tekort aan sociale huurwoningen. In 2006 plaatste raadslid Ron de Haan achter het station al een woonstudio om te laten zien hoe makkelijk woningzoekenden aan woonruimte geholpen kunnen worden. (foto: Tim de Heer)