• Een zondagmiddag in de Dorpsstraat

    Alex van der Leest

Fietsersbond: CKenG beste programma voor de fiets(er)

CASTRICUM Het bestuur van Fietsersbond Castricum beoordeelde en vergeleek de programma's van de verschillende partijen. Welke partij geeft de fiets de meeste ruimte? Daarbij hadden we vooral aandacht voor fietsnetwerk, veiligheid, kwaliteit van de wegen en fietsparkeren. De hoogste score was voor CKenG, gevolgd door GroenLinks en de PvdA. Ook goed scoorden De VrijeLijst en de SP. Forza! en GDB 'vielen zwaar tegen' stelt de FIetsersbond.