• Vlnr: Marcel Steeman, interviewer Alex van der Leest en Leo van Schoonhoven

    Alex van der Leest
  • Leo van Schoonhoven (CKenG). Eerst even naar de kapper?

    Alex van der Leest
  • Marcel Steeman (D66). En snel weer verder (mag je daar wel fietsen?)

    Alex van der Leest

Gesprek met lijsttrekkers D66 en CKenG: jurist versus ondernemer

{CASTRICUM] Vijf interviews, vandaag het laatste duo: Marcel Steeman D66 en Leo van Schoonhoven (CKenG). Beiden twee jaar ervaring als wethouder, maar met een verschillende invalshoek: jurist Marcel tegenover ondernemer Leo.

Alex van der Leest

Op sociale media botert het niet tussen D66 en CKenG. Hoe zien jullie de politieke samenwerking?

Marcel: "Wij sluiten niet uit, maar we zijn uitgesloten." Marcel is verbolgen over CKenG's negatieve getwitter naar D66. Leo: "Ik zie dat op twitter vrij heftig op elkaar gereageerd wordt. Ik doe daar niet aan mee. Als lijsttrekker CKenG wijs ik het over en weer moddergooien af. Mij zit totaal niets dwars. ik heb geen probleem met partij of persoon." Op zijn beurt is Leo niet gelukkig met het imago "al die grappen en grollen" van de wethouder op twitter. "Kom je nog wel aan je werk toe?" Marcel: "Ik denk dat we hier een generatieconflictje hebben." Wel waardeert Leo dat Marcel ook over serieuze zaken op social media direct met inwoners communiceert.

D66 en CKenG hebben duidelijk een verschillende stijl?

Marcel: "Absoluut, als D66 iets ziet, bellen we een ambtenaar, projectontwikkelaar of wethouder en vragen hoe het in elkaar zit. Wij zijn misschien soms wel tè keurig, terwijl CKenG een probleem gauw opblaast, schriftelijke vragen stelt of de media opzoekt." Leo: "Ja, als ik mensen zie die in het nauw gebracht worden, dan gaat mij het erom hoe ga ik die ellende op de kortst mogelijke termijn oplos en hoe ik zorg dat iedereen in beweging komt. Het is natuurlijk aan de inwoners welke stijl het meeste aanspreekt." Ook de partijprogramma's van de twee kinken anders. Leo ziet te weinig ambitie in het programma van D66, "duf" en Marcel ziet teveel loze beloften in het programma van CKenG, "niet realistisch".

De gemeentelijke ambities voor sociale woningbouw worden niet gehaald. Heeft de gemeente de regie, of zijn de projectontwikkelaars in Castricum de baas?

Marcel: "Vandaag (7 maart) staat in de krant, over Scholtens op de TNT-Post locatie: ze zeggen dat ze hun plannen hebben aangepast. Ze willen tóch sociale huur en koop en midden duur ontwikkelen. Dat is niet omdat zij dat hebben bedacht, maar dankzij politiek, bestuur en ambtenarij." Marcel is optimistisch over de invloed hierop van de gemeente, terwijl Leo daarover veel sceptischer is. Wel is Marcel het eens Leo: "Die startersbehoefte in Castricum haal je nooit in. Dat probleem heb je in een aantrekkelijke gemeente waar mensen graag willen wonen" Marcel: "En wij hechten veel meer aan ons buitengebied vergeleken met bijvoorbeeld Heerhugowaard; daar is het veel makkelijker om wijken uit de grond te stampen."

Kunst en Cultuur in Castricum een ondergeschoven kindje?

Marcel: "Ja, de waarde van kunst en cultuur is veel groter dan alleen de economische waarde, Het budget voor cultuur moet hoger en de ambtelijke organisatie moet het meer aandacht geven. In de volle breedte, expressie, toneel, beeldende kunst, alles " Leo: "Maar je moet cultuur daar houden waar het verstand van de cultuur zit, mensen die zich ermee bezig houden." Wel willen beiden een stimulerende, faciliterende rol voor de gemeente. Leo ziet een bijkomend voordeel van extra evenementen in voor/najaar, "om het toeristenseizoen te verlengen."

Inspraak. Voor je het weet komen steeds dezelfde mensen opdagen. Hoe betrekt de gemeente de burgers?

De kijk hierop van de heren verschilt weinig. Leo: "Ja, dat is altijd heel moeilijk. Marcel, hoe ging dat met Zanderij?" Marcel: "Ja, als je iets passief in de inspraak legt, zie je partijmensen, mensen met stokpaardjes, de standaard verdachten zeg maar. Je bereikt meer als je mensen uitdaagt en actief benadert. Als ze niet naar een bijeenkomst komen, ga je ze 1 op 1 te bevragen; ja, dat kost tijd en moeite Heel intensief aan de voorkant, maar uiteindelijk ga je besparen." Tevreden vertelt hij hoe de gemeente stimuleerde en faciliteerde, informeerde, maar zich niet de discussie bemoeide. Leo: "De start met de Zanderij is super, maar je bent er nog lang niet. En uiteindelijk zullen er toch keuzes moeten worden gemaakt." Marcel: "En dan is het winnen of verliezen. En begrip hebben als het kwartje toch de andere kant op valt"

Beiden zijn zeer ontevreden over het zwembaddossier. Leo: "Je had eerst goed met elkaar moeten praten en een gemeenschappelijk doel moeten hebben. Niemand weet het nu meer. Ga opnieuw beginnen, wat zijn we aan het doen?" Marcel: "De zwembaddiscussie is een voorbeeld van hoe het niet moet."