• Ron en Rob aan tafel voor het gesprek.

    Alex van der Leest

In gesprek met VVD en VL

Als raadslid ben je in je dorp erg benaderbaar. Dan ligt 'cliëntelisme' op de loer?

Rob ziet het gevaar. "Je moet duidelijk zijn. Ik zeg dat ik ze advies geef en geen toestemming. En zeg ook: daar ga ik niet over, dat is beleid, dat is het college, maar komt u er niet uit en vindt u dat u onrecht wordt aangedaan, kom dan gerust nog eens langs." Ron: "Maar het mag niet zo lijken, dat als je je zin niet krijgt, dat je dan bijvoorbeeld Rob of Ron aanspreekt, en dat je dan wèl je zin krijgt." Vooral een gevaar in verkiezingstijd, zegt Ron. En: "Kan iets niet, dan zou de gemeente meer moeten kijken wat er nodig is om er met belanghebbenden samen toch uit te komen."

Met een bestuurlijke BUCH fusie moeten inwoners van Castricum meer geactiveerd worden om lokaal actief te blijven?

Ron: "Het is maar de vraag of je de bevolking moet willen activeren. Het dorpseigene van Akersloot en Limmen toont aan dat een actieve bevolking tot heel veel instaat is en daardoor ook die 'couleur locale' vanzelf vormgeeft. Daar moet een gemeente niet in de weg zitten. Als de kern Castricum daar geen behoefte aan heeft, is daar toch niets mis mee, laat Castricum lekker Castricum blijven." Rob geeft een voorbeeld hoe dat werkt in Akersloot "In het Nieuwsblad van Castricum (14 februari, Peter van Trigt) las ik over dorpshuizen. Het is net of de gemeente dat gefaciliteerd had, maar die had maar een kleine rol, want ze werden bedacht en gebouwd door de inwoners zelf." Dat er in Castricum niet zoiets is, ligt dus niet aan de gemeente.

Wat moet de gemeente met kunst en cultuur?

Rob: "Ja, wij vragen graag aandacht voor evenementen zoals de Bloemendagen die al zo'n 50 jaar worden georganiseerd. En onvoldoende worden gewaardeerd. Of het Rock&Roll weekend ook iets waar we ons als gemeente erg goed mee profileren." Ron: "Terwijl in Akersloot cultuur en kunst vanzelfsprekend onderdeel zijn van het leven, is dat in Castricum niet zo. Daar is men gewend aan gesubsidieerde instellingen. De Vrije Lijst is er erg op gefocust dat cultuur en kunst niet wordt gemonopoliseerd door bibliotheek en Toonbeeld, maar dat er een vernieuwing en dynamisering plaatsvindt van onderaf. Maar dan moeten Castricummers zich wel melden om dat te doen."

De Bakkerij, Discovery, Storeyclub? In Castricum moet daar veel geld bij. Hoe zien jullie dat?

Ron: "Twee van die plekken in het uitgaansgebied van het dorp. Twee A-locaties. Ik vind het verwonderlijk dat de samenleving, de scholen, de populatie van 12 tot 18 jarigen geen besef heeft van die unieke kwaliteiten van het dorp. Terwijl in Akersloot en Limmen, waar de accommodaties veel minder goed gefaciliteerd zijn, die functionaliteiten al vele jaren onomstreden kunnen bestaan." Rob: "Ik ben voorzitter van de vrienden van de Storey Club. Tweehonderd gezinnen die een tientje per jaar betalen en we doen activiteiten om inkomsten te genereren voor de club." Ron vraagt zich af of het prachtige 'Uit je Bak' festival wel voldoende wordt gebruikt om inkomsten te genereren voor De Bakkerij. Rob vervolgt: "De mensen bepalen wat er gebeurt, niet de gemeente. De winkel blijft open omdat de klanten er komen en niet omdat de overheid gaat participeren. Dat is met de jaarmarkt en met verenigingen ook zo. En als de mensen het niet willen, dan stoppen we er gewoon mee. Ik vind niet dat de overheid activiteiten kosten wat het kost in de lucht moet houden."

In het verkiezingsprogramma schrijft de VVD dat de nieuwbouw van de Cunera op locatie Duinrand moet?

Ron: "Onverstandig." Rob: "Nee Ron, dat zeggen we al langer. De school aan de Vondelstraat groeit uit zijn jasje. Het centrum van Bakkum is door de komst van Koningsduin verschoven. We zien een serieuze kans op een meer centrale plek waar nu al een schoolgebouw staat. Maar ja, laatst opperde Ron dat we misschien op Wouterland iets kunnen ontwikkelen." Tot vreugde van Ron vindt Rob dat die mogelijkheid ook serieus moet worden bekeken.