• Aart Toth

Op de zeepkist (10) Rob Schijf-GDB: 'Dorpsplein voor Limmen nog een hele klus'

Als je - terugblikkend op de afgelopen bestuursperiode - slechts één wapenfeit mag noemen, welke is dat dan?

Het behoud van de sporthal d' Enterij in Limmen. Deze hal was in slechte conditie, het dak lekte, de voorzieningen waren slecht, kortom een opknapbeurt was nodig. Heel veel verenigingen maken gebruik van de sporthal. Inmiddels is de Enterij gerenoveerd en voor de komende tijd behouden gebleven voor de gemeenschap van Limmen.

Stel, jouw partij mag het collegeprogramma opstellen. Wat zou je allereerste actie zijn? Een dorpsplein voor de kern Limmen. Hierover wordt al jaren gesproken. Een initiatiefgroep heeft hiertoe een eerste aanzet gegeven. Het verder uitwerken en realiseren is nog een hele klus. En nieuw dorpsplein zal een grote aanwinst zijn voor de gemeenschap. Evenementen en initiatieven kunnen op het dorpsplein plaatsvinden. Het kan een pleisterplaats worden voor wandel- en fietsverbindingen in Kennemerland.

Wat is het meest vernieuwende punt uit jouw partijprogramma? Het Verkiezingsprogramma van de GDB benadrukt "Een samenleving voor iedereen". We vinden namelijk dat geen enkele groep kan worden uitgesloten. De zwakkere in onze samenleving krijgen het steeds moeilijker. Niet alleen dat er minder geld beschikbaar is, maar ook de bereikbaarheid van voorzieningen en het deelnemen aan de maatschappij kost steeds meer geld. Belangrijk is dat de gemeente, instellingen, organisaties en verenigingen samenwerken om hieraan iets te doen.

Hoe activeer je de grote groep passieve inwoners om mee te denken over het Castricum van morgen? En hoe zorg je ervoor dat ze niet teleurgesteld afhaken? GDB ervaart het als zeer positief dat kleine groepen willen meedenken over het Castricum van morgen. Bij de behandeling van de structuurvisie Buitengewoon Castricum die over de hele gemeente gaat zijn de inwoners betrokken. Op dat soort momenten is de inwoner heel goed in staat zijn inbreng te hebben.

Vul aan (vrij naar H. Marsman) Denkend aan Castricum zie ik een afgerond Zandzoomgebied en dorpsplein voor Limmen. Een nieuw natuurgebied op de Zanderij, een randweg om Castricum, kort parkeren op het strand, een nieuw zorghotel in Bakkum en een mooi recreatiegebied aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer.