• Marjo en Ralph in de clinch.

    Alex van der Leest

Tegenstrevers: SP en Forza!

CASTRICUM Het tweede lijsttrekkers-interview in de serie van vijf. Vandaag Marjo Husslage (SP) en Ralph Castricum (Forza!). Al vier jaar collega's in de raad, maar van verschillende generaties: Marjo zag Ralph opgroeien en heeft een dochter van zijn leeftijd.

Niet onverwacht verschillen ze van mening over sollicitatieplicht voor bijstandstrekkers. Ralph: "Ja, wij vinden het belangrijk dat mensen vanuit de overheid worden aangespoord om op zoek te gaan naar werk. Wel kunnen er uitzonderingen zijn – mogelijk voor mantelzorgers". Marjo: "Nee, wij staan daar veel gematigder in. Het is in Amsterdam is al bewezen, dat door mensen veel vrijheid te geven, je minder ambtelijke controle nodig heb, dus minder kosten maakt. En voor de mensen pakt het ook beter uit. Mensen die willen, vinden toch wel een baan. En bijvoorbeeld 55+ers, die hoeven van ons niet ten solliciteren" Ralph: "Wij vinden van wel, want die mensen kunnen nog volop in het leven staan." Marjo: "Ja, ze mógen gerust solliciteren, maar die dwang en drang die daarop staat, willen we niet."

Wat moet er gebeuren om burgers meer te betrekken? Moet de gemeente daar actiever in zijn, daarin meer investeren? Marjo: "Ja. ga naar de mensen toe. De SP is daar heel actief en succesvol mee. De gemeente doet dat al deels goed, maar dat kan beter." Marjo wijdt vervolgens uit over een voorbeeld, hoe de SP samen met de gemeente een buurtprobleem heeft aangepakt. Marjo en Ralph: "En wij zijn voor referenda!" Ralph: "Het zwembad zou een mooi onderwerp zijn."

Wat kan de gemeente doen om het dorp leefbaarder te maken voor ouderen? Ralph: "Wij willen dat ambtenaren bij 75+ers op bezoek gaan om te constateren hoe het met hen gaat en erachter te komen welke problemen er zijn" (Dit lijkt op het 'Informatief huisbezoek', zie het artikel van Peter van Trigt vorige week in deze krant). Marjo: "Eenzaamheid bestrijding is een belangrijk ding. Iets anders wat je kan doen voor ouderen is het Kooiplein. Daar rondom wonen veel bejaarden. Maak dat plein aantrekkelijker. Maak daar een ontmoetingsplek van." Ralph: "Helemaal mee eens, en zo heb je meer pleintjes in onze kernen."

En wat doen we voor de jeugd? De Bakkerij? "Wij zijn voor het sluiten van de Bakkerij, want dat is dat is voor een beperkte doelgroep – van linkse signatuur– en zorgt voor oneerlijke concurrentie met de horeca in de omgeving." Daar moet geen gemeentegeld heen en er moet een ondernemer aan de gang om die plek aantrekkelijk te maken voor een bredere doelgroep, vindt Ralph. Marjo is het oneens: "De Bakkerij verdient steun. Wij vinden dat er veel te weinig variatie in Castricum is voor jonge mensen en zijn juist blij dat de Bakkerij voorziet voor een bepaalde doelgroep." Ralph: "Voorts zijn wij voor de verruiming van de Horeca tijden. Daar wordt door jongeren ook heel positief op gereageerd." Marjo: "Daar kijken wij heel pragmatisch naar. Als je de tijden verlegt, gaan ze later op stap en de politie krijgt het drukker. Bovendien besteden de mensen niet meer, dus er komt er niet meer in het laatje van de Horeca-ondernemers."

De SP wil middenstanders die het moeilijk hebben steunen? Marjo: "Ja, een aantal jaren gemeentelijke steun voor startende ondernemers zodat ze niet zo'n schandalig hoge huur hoeven te betalen." Ralph: "Wij zijn niet voor zo'n verlaging van de huur, maar zien meer in verlaging van lokale lasten". Marjo: "Ook een goed idee."

Politie en horeca werken goed samen, maar soms ging het dramatisch mis. Wat kan helpen? Marjo vertelt dat de SP gepleit heeft voor twee extra ordehandhavers, BOA's (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar). "En die komen er nu. Als er BOA's in de buurt zijn, zijn die meteen ter plekke als het misgaat". Ralph: "Ja, BOA's zijn ook prima, Maar cameratoezicht werkt preventief en is dé ideale oplossing." Marjo betwijfelt dat: "Zo gauw mensen ergens een camera zien, verplaatst het geweld zich."

Hoever wil je gaan met het strandplateau? Ralph juicht initiatieven toe, maar wil niet direct tegen het Kustpact ingaan. "Castricum moet geen boulevard worden á la Egmond." Maar Marjo wil zelfs strenger zijn dan het Kustpact: "Blinckers? Wat mij betreft zou die plek aan de natuur teruggegeven kunnen worden." Ook vraagt Marjo zich af of voor het bouwen (dat is er nog niet van gekomen) van een B&B op Strand10 de houdbaarheidsdatum van de vergunning al verstreken zou moeten zijn.