• Er kan gestemd worden over een van de stellingen.

    Hans Boot

Weinig verrassingen bij stranddebat: 'Het duurt hier 30 jaar voor er wat gebeurt'

CASTRICUM De Overleggroep Strandgebied Castricum vond het na vier jaar weer eens tijd worden voor een openbare bijeenkomst en koppelde die vorige week dinsdagavond aan een politiek café in de zaal van Fase Fier. Hiervoor waren diverse vertegenwoordigers van de politieke partijen uitgenodigd die natuurlijk graag van deze gelegenheid gebruik wilden maken om stemmen te werven voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Hans Boot

De drukbezochte avond werd geleid door IJmte van Gosliga, oud-wethouder en voorzitter van de overleggroep. Na zijn openingswoord probeerde Buch-ambtenaar Edwin de Waard via een presentatie over het 'Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust en strandzonering' duidelijk te maken wat de uitgangspunten zijn van een convenant dat in dit verband is opgesteld. Hierbij zijn 27 partijen betrokken, waaronder de tien gemeenten van Texel tot Zandvoort. De Waard zei dat dit convenant niet afdwingbaar is en juridische toetsingskaders als een bestemmingsplan zwaarder wegen. Het was volgens de beleidsambtenaar belangrijker om tot een vaste overlegstructuur te komen en af te spreken wie in bepaalde gevallen verantwoordelijk is en waarvoor. Dat heeft bijvoorbeeld betrekking op de vraag hoe verder wordt omgegaan met strandbebouwing en duurzaamheid. Het convenant is overigens nog niet door het gemeentebestuur ondertekend. 

FAMILIESTRAND Daarna waren de politieke vertegenwoordigers aan de beurt om aan de hand van vier stellingblokken met elkaar te debatteren en ook met het publiek in discussie te gaan. Daarbij kwamen de bekende onderwerpen als rust en ruimte, natuur, economische kansen, het strandplateau en uiteraard het parkeren aan de orde. De zaal mocht steeds stemmen over een stelling door middel van groene en rode papiertjes en de debaters deden dat met behulp van petjes in dezelfde kleuren. Wethouder Kees Rood (VVD) wees erop dat het verschuiven van de paviljoens misschien nodig is, waardoor de jaarrondexploitatie in gevaar komt. Zijn collega Marcel Steeman (D66) vond het belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op stonden en Castricum een uitstraling moet hebben die laat zien dat zij een unieke positie heeft aan de Nederlandse kust. Na de stelling of wij een veilig familiestrand hebben, zorgde raadslid Ada Greuter (PvdA) voor hilariteit door te stellen dat er op stranddagen voor de paviljoens maar weinig plaats is voor je handdoekje. Dit werd onmiddellijk tegengesproken door voormalig wethouder Leo van Schoonhoven (CKenG) en door een eigenaar van een strandhuisje, die het raadslid adviseerden om 250 meter door te lopen waar volop ruimte was. Van Schoonhoven nam het op voor de ondernemers op het strand die volgens hem hun stinkende best hadden gedaan voor verschillend voorzieningen, waaronder een fietspadverlichting en het schoonhouden van het strand.

ROLLATORBAAN Wethouder Rob Schijf (GDB) reageerde zeer diplomatiek op de verwaarlozing van het strandplateau: "Dit heeft alles te maken met de procesgang in de afgelopen jaren. Er loopt nog een proces tegen Blinckers en voor de verbouwing van Strand 10 is vergunning verleend. We hopen dat de situatie in de toekomst verbetert." Raadslid Ron de Haan (VrijeLijst) torpedeerde de stelling dat er niet gestuurd moet worden op meer bezoek tijdens de hoogzomer, maar wel in het voor- en naseizoen: "We hebben te maken met twee tropische dagen per jaar. Laten we maar een weerman inhuren om het voor en na de zomer 25 graden te laten zijn." Ook het kort parkeren mocht uiteraard niet aan de discussie ontbreken. Rood merkte daarover op dat het proces weer loopt, waarop Schijf beweerde dat hij er niet van overtuigd was dat het met exploitant Cambium ging lukken. Gerard Brinkman (Groen Links) kreeg de lachers op zijn hand door te zeggen: "Je kan nu al zo kort parkeren als je wilt."

Tot slot werd er nog wat gediscussieerd over het tekort aan openbaar vervoer, de overlast van paarden op het strand en de verbetering van toegangswegen. Iemand uit de zaal stelde zelfs voor om een aparte rollatorbaan aan te leggen. Kortom, heel veel zinnigs heeft dit politieke café niet opgeleverd; het blijft bij loze woorden. Dat werd aan het eind van de avond nog eens bevestigd door een bezoekster: "Oorspronkelijk kom ik uit Rotterdam, maar woon al 42 jaar in Castricum. Ik wil even mopperen op de gemeenteraad, want alles duurt hier 30 jaar voordat er wat gebeurt!"