BUCH strijdt voor behoud btw-aftrek

Advertorial

[CASTRICUM] De BUCH gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo dreigen slachtoffer te worden van een nieuwe maatregel: afschaffing van de 'verruimde koepelvrijstelling.' De maatregel komt erop neer dat er vanaf 1 januari btw moet worden betaald over de door de BUCH-werkorganisatie aan de vier gemeenten geleverde diensten.

Gemeentesecretaris en BUCH-directeur Ron Suanet noemt de afschaffing van de koepelvrijstelling in ambtenarenvakblad Binnenlands Bestuur  'een straf op gemeentelijke samenwerking.' Door de maatregel worden de vier gemeenten volgens Suanet gedwongen de btw (rond 12,5 miljoen euro) bij het btw-compensatiefonds te declareren. De resterende 500.000 euro moeten de vier gemeenten zelf bijpassen. Een kostenverhoging op de ambtelijke samenwerking dus. Maar de vier gemeenten leggen zich niet zo maar neer bij het besluit van staatssecretaris Wiebes van Financiën. "Wij vinden het onrechtvaardig wat er nu gebeurt" aldus Suanet. De BUCH-gemeenten gaan samen met een fiscaal adviseur bekijken hoe zij de financiële gevolgen kunnen beperken. Raadslid Ron de Haan heeft een andere, meer duurzame en democratisch verantwoorde oplossing. "Gewoon bestuurlijk fuseren.? adviseert hij op twitter.