• Rob Redmeijer en Saskia Geraeds

    Archief

Crowdfunding Huize Koningsbosch doorslaand succes

BAKKUM De actie die Rob Redmeijer en Saskia Geraeds van Huize Koningsbosch in deze krant aankondigden om de uitbreiding van hun hotel te financieren, is een succes. Al 42 mensen hebben n.a.v. het artikel een brochure aangevraagd. Er zijn nu al 24 grote en kleinere investeerders die in totaal al 182.500 euro hebben toegezegd. Op ma. 12 nov. om 19.00 uur is er een 2e infoavond; aanmelden kan via saskia@huizekoningsbosch.nl.