• Rob Berkemeier

Harde noten op receptie OVC: 'Eén ondernemersvereniging een must'

CASTRICUM Het was de Ondernemers Vereniging Castricum (OVC) die woensdag 2 januari het spits afbeet met een nieuwjaarsreceptie in De Bakkerij aan de Dorpsstraat in Castricum.

Aart Tóth

Tegelijk met de receptie werd een recordpoging gedaan zoveel mogelijk Kerstbomen te proppen in De Bakkerij, compleet met lampjes en soms zelfs ballen. Natuurlijk is deze recordpoging geslaagd, omdat nog niet eerder een poging gedaan was. Bezoekers waren er ook genoeg; het was soms zelfs proppen.

WENSEN Het bekende 'beste wensen wensen' begon al meteen bij de entree, waar de communicatie commissie van de OVC al zijn werk gedaan had met het opzetten van vele kerstbomen, al dan niet met lampjes en versiering.

Ook OVC-voorzitter Leo van Schoonhoven uitte wat wensen in zijn speech, waarin hij ook tegen een paar heilige huisjes aantrapte. "We hebben een Ondernemersfonds, een winkeliersvereniging per straat, een samenwerkings-verband tussen ondernemers die in dezelfde categorie zitten. Kortom, er zijn voor elke tien ondernemers wel één vereniging. Versnippering is in Castricum het slechte voorbeeld. Vandaar dat de OVC er werk van gaat maken om meer zaken onder één paraplu te krijgen". Bij sommige aanwezigen - naast natuurlijk de ondernemers, waren dat ook politici en overige belangstellenden - deed het betoog van Van Schoonhoven de wenkbrauwen fronsen. De voorzitter kwam ook nog even terug op de ZZP-verkiezing die in 2018 plaatsvond; een succesnummer.


Ook burgemeester Toon Mans gaf zijn visie op het nieuwe jaar door aansluitend op het betoog van Leo van Schoonhoven te benadrukken, dat het een groot goed is een sterke ondernemersvereniging in de gemeente te hebben. "Een sparringpartner, een kritische volger, maar vooral een partner om samen te bouwen aan een leefbaar en aantrekkelijk Castricum. Sla de handen ineen. U als OVC heeft daar een grote rol in", aldus de eerste burger.


TOEKOMST Er was natuurlijk ook aandacht voor 2019. De OVC gaat volop inzetten op het vergroten van het ledental. En: "Er is veel te bereiken door vooral de focus te leggen op de leefbaarheid in de gemeente Castricum. Hoe kun je die naar een hoger plan tillen, en niet alleen voor ondernemers", aldus Van Schoonhoven.


UITSTRALING Ook de uitstraling van de vereniging kwam aan bod. De OVC is ruim vertegenwoordigd in
initiatiefgroep 'nieuwbouw zwembad' en volgt de ontwikkelingen rondom filmhuis Corso op de voet. Werk aan de winkel dus. Maar natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning. De band TripleXL zorgde voor een prima sfeer; waarin werd gedanst, meegezongen en - hoe kan het ook anders - genetwerkt.