• Pedro Hollenberg kan bogen op 35 jaar ervaring bij het bedrijf.

    Henk de Reus

Pedro Hollenberg (HES BV): 'Domotica compenseert verschraling in de zorg'

CASTRICUM De zorg maakt een turbulente tijd door. Verzorgingshuizen en ziekenhuizen sluiten, dure medicijnen worden niet meer vergoed en gemeenten beknibbelen via de WMO op huishoudelijke hulp en andere voorzieningen. Ouderen moeten zich langer zelfstandig zien te redden, zijn meer en meer afhankelijk van mantelzorg en raken steeds meer in een sociaal isolement. 

Henk de Reus

HES BV, gevestigd aan de Trompet in Heemskerk, is specialist op het gebied van elektronica en beveiliging en heeft zich met name de laatste jaren toegelegd op
huisautomatisering (domotica). Door de vele toepassingen die domotica biedt is het voor ouderen en mindervaliden mogelijk om langer en comfortabeler zelfstandig te blijven wonen.


INNOVATIE Pedro Hollenberg (61), directeur/eigenaar van HES BV, is van mening dat de moderne techniek en innovatie de verschraling in de zorg kan compenseren. Hollenberg: "Domotica kan ertoe bijdragen dat ouderen en mindervaliden zich veiliger in hun huis voelen. Denk aan loopverlichting, een alarmsysteem, automatische deuropeners, een valbeveiliging, een bewegingsdetector en een intercom/camerasysteem." Hij noemt een voorbeeld. "Een oudere krijgt twee keer per dag hulp via Thuiszorg, 's morgens bij het opstaan, wassen en aankleden en 's avonds bij het aantrekken van steunkousen, uitkleden en naar bed gaan. Als deze persoon niet in staat om zelf de deur te openen kan een videophone / intercomsysteem en een automatische deuropener uitkomst bieden. Met een camerasysteem is het voor mantelzorgers (vaak familieleden) mogelijk om via een app in de woning van de oudere te kijken en zo te zien of alles nog in orde is. Hiervoor kan aanleiding zijn als een detectiesysteem signaleert dat er langere tijd geen beweging in de woning heeft plaatsgevonden."


FUTURISTISCH HES BV richt zich niet alleen op de doelgroep ouderen en mindervaliden. Met name futuristische dingen zijn bij jongeren in trek. Hollenberg: "Het gaat dan niet alleen om het op afstand bedienen van licht, verwarming, ventilatie, zonwering, t.v. en radio, maar bijvoorbeeld ook om de mogelijkheid om via een app op de telefoon, zowel binnenhuis als buitenshuis te kunnen zien wie er voor de deur staat. Dezelfde app stelt je in staat om met de desbetreffende persoon te spreken, of de deur voor hem of haar te openen. Jongeren hebben vaak een drukke baan en een dito sociaal leven en zijn daarom vaak niet thuis. Bestel je bijvoorbeeld een pakket en de bezorger van DHL staat voor de deur, dan kan dit erg handig zijn. Je hoeft er immers niet voor thuis te blijven".


PROJECTEN De klanten van het bedrijf zijn niet alleen particulieren. Ook (aannemers)bedrijven, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars weten de weg naar dit innovatieve bedrijf te vinden. Zo installeerde HES BV recent apparatuur, groepenkasten, contactdozen en verlichting in de nieuwe kaasmakerij De Klompenhoeve in Egmond aan den Hoef. In het kader van het project 'Gezonde scholen Amsterdam' zijn in 38 scholen in Amsterdam CO2 opnemers geïnstalleerd. Deze zijn gekoppeld aan een ontvanger die op afstand kan worden uitgelezen om het CO2 gehalte in de schoollokalen te kunnen monitoren.

Desgevraagd noemt Hollenberg als sterke punten van zijn bedrijf de vakkundige advisering, de snelle dienstverlening en het bijtijds acteren op nieuwe ontwikkelingen. Ruim 35 jaar ervaring dragen bij aan het succes van het bedrijf. Ga voor meer info naar www.hes-bv.nl, of bel 06-53329750.